Kontakt

Objednávky prijímame jedným z nesledujúcich spôsobov:

  • Telefonicky
  • Poštou
  • E-mailom
  • Osobne

Spôsob platby za dodaný tovar a služby je individuálny po vzájomnej dohode so zákazníkom. Platbu za služby a tovar je možné vykonať na základe zálohovej faktúry, v hotovosti alebo prevodným príkazom s dobou splatnosti faktúry 14 kalendárnych dní od vystavenia.

Tovar dodávame vždy nový a práce sú vykonávane v čo najskoršom možnom termíne po vzájomnej dohode s odberateľom, prípadne aj obhliadke miesta vykonania práce. Na služby a dodaný tovar poskytujeme záruku v závislosti od druhu tovaru a spôsobu vykonania prác v rozsahu od 6 do 36 mesiacov. Pre presnejšie informácie nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Kocmal Tomas
Tematinska 6
Bratislava
Slovakia
851 05

Ďakujeme Vám za záujem o naše služby a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.